Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ- ΦΩΤΟ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ !!!

Από ΦΟΙΒΟΣ ΜΟΥΣΙΓΕΤΗΣ 12/9/2016 !!!
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΩΝ  ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΣ !!!!
ΒΙΒΛΙΟ- Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!
Η ΕΛΛΑΝΙΑ είναι δικό μας γεωλογικό δημιούργημα πιστό αντίγραφο της περιοχής του πλανήτη "ε" του Σειρίου, τόσο η επικράτεια του ΕΛΛΑΝΙΟΥ κράτους όσο και η ευρύτερη περιοχή, είναι υπό την προστασία των ΟΛΥΜΠΙΩΝ!
Η επίσκεψή μας στη ΓΑΙΑ έγινε για πρώτη φορά με υποθυγατρικό σκάφος πριν από την έναρξη της Μεγάλης Σύγκρουσης το 26.000 π.Χ. με δική σας χρονολόγηση. Το πλήρωμα του σκάφους ήταν 52 άτομα ( Δύο για κάθε πλανήτη του Σειρίου, υπολογίζοντας σε αυτούς και τον Μέγα Αυτοκράτορα ΔΙΑ και την ΗΡΑ, για να τιμηθεί η παρουσία τους, όταν απαιτείτο στο Άδυτο των Αδύτων του σκάφους. (ΖΕΥΣ + ΗΡΑ + (25 Χ 2)= 52).
Αποστολή του σκάφους ήταν η συλλογή πληροφοριών για τις κρατούσες οικολογικές συνθήκες όπως είχαν διαμορφωθεί από τις αυθαιρεσίες του Κυριάρχου του σκότους Κρόνου, προκειμένου να σχεδιαστεί ο τρόπος εξουδετέρωσής του με τις ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της ΓΑΙΑΣ.
Η 7η αποστολή των ΟΛΥΜΠΙΩΝ έτσι όπως έχει διασωθεί παραποιημένη, σαν σύνολο, πραγματοποιήθηκε με πλήθος σκαφών και το Μητρικό σκάφος ΟΛΥΜΠΟΣ που ενσφηνώθηκε στον κορμό του βουνού που σήμερα φέρει το όνομά του.
Από το σκάφος αυτό κατευθυνόταν οι επιχειρήσεις εναντίων του Κρόνου. Ένας αριθμός σκαφών ενσφηνώθηκαν και σε άλλους ορεινούς όγκους και στον βυθό της θάλασσας της επικράτειας της ΕΛΛΑΝΙΑΣ. Πολλά από τα σκάφη αυτά βρίσκονται ενφηνωμένα και σήμερα με δυνατότητες επέμβασης.
Μπορούμε να ελέγχουμε κάθε  ιπτάμενο αντικείμενο που πετά από πάνω μας ή ευρίσκεται στην επιφάνεια του βουνού, εφ' όσον είναι στο βουνό, ή της θάλασσας εφ' όσον είναι στη θάλασσα από τον κραδασμό που δημιουργεί το κινούμενο σώμα όσο ανεπαίσθητος κι αν είναι.
Η είσοδος και η έξοδος σκαφών του προσωπικού επιταγχύνεται είτε με αποσυμπήκνωση τμήματος του εδάφους με αραίωση των μορίων του, είτε με αύξηση των κραδασμών που το καθιστούσαν πιο αραιό από τον αέρα και τέλος με αποσυμπήκνωση σκαφών και οντοτήτων.
Ο φωτισμός των ενσφηνωμένων σκαφών εξασφαλίζεται με τα μέσα που ΔΙΑ-θέτει, είτε με την δέσμευση του ηλιακού φωτός από δορυφορικά σκάφη  με τα οποία είναι συνδεδεμένο το ενσφηνωμένο όχημα.
Τα ενσφηνωμένα σκάφη παραμένουν ανεπηρέαστα από το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες. Παρακολουθούμε τα πάντα που συμβαίνουν, όχι μόνο στην επιφάνεια της ΓΑΙΑΣ αλλά και στα έγκατα αυτής και στα βάθη της θάλασσας, από τους κραδασμούς που προκαλούνταιακόμη και από ξυπόλυτο άνθρωπο.
Αποτρέπουμε και διορθώνουμε δυσμενείς επιπτώσεις στη ΓΑΙΑ από τα ανθρώπινα λάθη, επεμβαίνοντας με τις υπερβατικές οντότητες.
Το μητρικό σκάφος όταν κινείται μεταφέρει μαζί του και τα θυγατρικά, τα θυγατρικά τα υποθυγατρικά, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος με το μέγεθος του μητρικού και την αποστολή που έχει δοθεί.
Το σκάφος ΌΛΥΜΠΟΣ που μετέφερε τους ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ την εποχή της μεγάλης σύγκρουσης και ενσφηνώθηκε στο ομώνυμο βουνό, ήταν μητρικό σκάφος υψίστης τεχνολογίας μεσαίου μεγέθους, το οποίο ήταν εσωτερικά ΔΙΑ-μορφωμένο σε τρία επίπεδα.
Στο πρώτο επίπεδο υπήρχε χώρος "Άβατος" σε όλες τις οντότητες του σκάφους πλην του ΔΙΑ και της ΗΡΑΣ. 
Από τον χώρο αυτό ο Μέγας Αυτοκράτορας των Ουρανών ΖΕΥΣ, έβλεπε το εσωτερικό του σκάφους και των τριών επιπέδων, όλη την επιφάνεια της ΓΑΙΑΣ, τους 13 Γαλαξίες της Συνομοσπονδίας των " Ε " και τα εφτά σύμπαντα που κυβερνούσε. Όταν απουσίαζε απαγορευόταν η προσέγγιση του χώρου αυτού σε όλους.
Στο ίδιο επίπεδο βρισκόταν το κυβερνείο με οντότητες επιλεγμένες από τον ίδιο τον ΔΙΑ. Υπήρχαν οι 13 θαλάμοι των ΟΛΥΜΠΙΩΝ από τους οποίους ελεγχόταν το εσωτερικό του σκάφους και των τριών επιπέδων, η επιφάνεια της ΓΑΙΑΣ και επικοινωνούσε ο καθένας  μας, μόνο  με τον Γαλαξία που εκπροσωπούσε η θεότητα. Πλην του ΔΙΑ κανένας άλλος ΟΛΥΜΠΙΟΣ δεν επικοινωνούσε με τα 7 σύμπαντα. Οι ΟΛΥΜΠΙΟΙ μπορούσαν να επισκέπτονται τα τα 2 άλλα επίπεδα του σκάφους.
Στο 2ο επίπεδο διέμεναν όλες οι ανώτερες ουράνιες οντότητες. Από το επίπεδο αυτό φαινόταν το 2ο και 3ο επίπεδο ενώ το 1ο ήταν απροσπέλαστο από αυτές. Ήταν βοηθοί των θεοτήτων που τους αντικαθιστούσαν όταν απουσίαζαν. Από το χώρο αυτόν φαινόταν μόνον η ΓΑΙΑ και Σπειροειδής Γαλαξίας.
Το 3ο επίπεδο ήταν ο χώρος ΔΙΑ-μονής των Μαχητών Του Φωτός, οι Ιεροί ακόλουθοι και οι ενσαρκωμένει ΕΛΛΑΝΙΟΙ " Ε ". Από το επίπεδο αυτό παρακολουθείται το εσωτερικό του, χωρίς καμμία πρόσβαση στο 2ο και 1ο επίπεδο. Φαινόταν όλη η επιφάνεια της ΓΑΙΑΣ και επικοινωνούσε απευθείας με τον πλανήτη " Ε " του Σειρίου. 
Στις δυνάμεις του επιπέδου αυτού είχε ανατεθεί αποστολή απαγόρευσης προσέγγισης ουρανίων δυνάμεων στη ΓΑΙΑ.

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ !!!
Η ουράνια δραστηριότητα ξεκίνησε από την περιοχή του ΟΛΥΜΠΟΥ, γιατί πληρούσε όλες τις προ'υποθέσεις δημιουργίας της ανθρώπινης εξέλιξης.
Αυτό που η γήινη επιστήμη ονομάζει ανθρωποεξέλιξη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τον άνθρωπο τον μεταφέραμε εμείς στη ΓΑΙΑ με τη σημερινή του μορφή από τον Σείριο, εκτός αυτών που δημιούργησε ο μέγας γεννετιστής Προμηθέας.

Δείτε τις φωτογραφίες των σκαφών των ΟΛΥΜΠΙΩΝ στην Πύλο !!!
Δείτε επίσης και τα στάδια πυκνώσεως των σκαφών από το βιβλίο του Γεράσιμου Καλογεράκη Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ !!!
ΕΣΘ' ΗΜΑΡ ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ ΕΣΤΑΙ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου