Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ: "ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ''ΟΛΥΜΠΟΣ''"

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ: "ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ''ΟΛΥΜΠΟΣ''": -Το σκάφος "ΟΛΥΜΠΟΣ" που μετέφερε τους Ολύμπιους την εποχή της μεγάλης σύγκρουσης και ενσφηνώθηκε στο ομώνυμο βουνό, ήταν μητρι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου