Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΟΛΥΜΠΙΑ-ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΣΚΑΦΗ! ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΙΩΝΕΣ!!!

Από ΦΟΙΒΟΣ ΜΟΥΣΙΓΕΤΗΣ 23/5/2016!!!
Δείτε φίλοι μου για άλλη μία φορά τα ΟΛΥΜΠΙΑ-ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ σκάφη που φωτογραφήθηκαν στην Πύλο. Δείτε και τις φωτογραφίες από 25-32 και παρατηρήστε τα χρώματα της Ίριδας. Από ότι με ενημέρωσε γνωστός τα χρώματα της ίριδας υποδηλώνουν τα ΟΛΥΜΠΙΑ σκάφη. Δείτε και τα βίντεο με τις καταγραφές Α.Τ.Ι.Α. Θα σας παραθέσω μηνύματα των ΟΛΥΜΠΙΩΝ για τους Σείριους και τους Ωρίονες στον Γεράσιμο Καλογεράκη.
ΣΕΙΡΙΟΙ
Η ΓΑΙΑ εποικίστηκε από τον πλανήτη ε του Σειρίου α ο οποίος σε ΔΙΑστάσεις είναι ίσος με τον πλανήτη Ουρανό του ηλιακού σας συστήματος.
Οι Σείριοι έχουν ανεπτυγμένο πολιτισμό και  μπορούν να ταξιδεύουν στο παρελθόν, να ταξιδεύοθν στ' αστέρια με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες του Φωτός, να ΔΙΑμορφώνουν το παρόν και να σχεδιάζουν ακριβώς το μέλλον τους. 
Οι κάτοικοι των πλανητών του Σειρίου α και β διάκεινται φιλικά προς τους κατοίκους της ΓΑΙΑΣ τους οποίους θεωρούν δική τους προέκταση και τους έχουν βοηθήσει πολλές φορές στο παρελθόν.
Η ΓΑΙΑ παρουσιάζει ενΔΙΑφέρον έναντι των περισσοτέρων πλανητών για τους Σειρίους για το άφθονο νερό της, τα μεταλλεύματά της και για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα  σε απίστευτη ποικιλία που ΔΙΑθέτει.
ΩΡΙΟΝΕΣ
Οι Ωρίονες προέρχονται από τα αστέρια του αστερισμού του Ωρίωνα και ήρθαν στη ΓΑΙΑ, για να ΔΙΑσωθούν από τη δουλεία των Δρακονιανών και Οφιτών. Προσπάθησαν να ανασυνταχθούν και να επιστρέψουν στον πλανήτη τους για να εκδιώξουν τον εχθρό. Επειδή όμως προσαρμόστηκαν στις Γήινες συνθήκες, εγκατέλειψαν την ιδέα της επιστροφής τους και ξέχασαν τους σκοπούς τους.
Στους Ωρίωνες υπήρχαν 2 ομάδες. Η μία στόχευε στην  κυριαρχία επί των κατοίκων της ΓΑΙΑΣ αντίθετα με τις εντολές της αυτοκρατορίας. Η άλλη πίστευε στην παροχή βοήθειας επί των ιθαγενών για την πνευματική τους άνοδο. Η αντίθεση αυτή προκάλεσε την μεταξύ τους σύγκρουση που είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα γιατί κυριάρχησε η επιθετική ομάδα η οποία δοιηκούσε αυταρχικά τους ιθαγενείς. Παρίσταναν τους θεούς και άρχισαν να καταπιέζουν οι ίδιοι τους ανθρώπους, εμφανιζόμενοι σαν θε'ικοί απεσταλμένοι.
Οι άνθρωποι υποτάχθηκαν μπροστά στην τεχνολογία τους που ήταν και η δύναμή τους. Γι' αυτό το λόγο τους δέχθηκαν σαν θεούς.  Με την πάροδο των ετών οι Ωρίωνες εκφυλίστηκαν, διέκοψαν τους ουράνιους δεσμούς τους, ξέχασαν την αποστολή τους και υποτάχθηκαν στους αυτόχθονες οι οποίοι τους αφάνισαν.
Σε ανάμνηση της φυγής τους και από νασταλγία για την πατρίδα τους, υλοποίησαν το σχήμα του αστερισμού του Ωρίωνα στη ΓΑΙΑ με τις πυραμίδες της Αιγύπτου και του Μεξικού.

Ενώ όλες σχεδόν οι ουράνιες αποστολές ήρθαν στη ΓΑΙΑ με κάποιο σκοπό, οι Ωρίωνες ήρθαν από λόγους ανάγκης.
Σήμερα οι δυνάμεις της Ανωτέρας Τάξεις Συμμάχων και του ΣΕΙΡΙΟΥ βρίσκονται γύρω από τον ήλιο και διεξάγουν αγώνα κατά των αποστατών, αποφεύγοντας συστηματικά επαφές με άλλες εξωγήινες ομάδες, για να μην αποκαλυφθούν οι προθέσεις τους.

ΕΣΘ' ΗΜΑΡ ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ ΕΣΤΑΙ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου